Nowoczesny program kształcenia! Zobacz, co na Ciebie czeka!

  • Nie musisz być graczem, żeby stać się częścią branży sportów elektronicznych.
  • Kształcimy przyszłych trenerów, menedżerów, fizjoterapeutów, trenerów sportowych, specjalistów od psycho-motoryki, percepcji, ekspertów wellness, komunikacji, promotorów rozgrywek, ekspertów od odżywiania, snu, stresu i wellness. 
E-sportowa branża daje ogromne możliwości zawodowe i co roku rozwija się w dwucyfrowym tempie. Pandemia wzmogła ten trend, ale specjalistów z prawdziwymi kompetencjami ciągle brakuje.
Licencjat  z zakresu e-sportu z dyplomem AWF Warszawa pozwoli nabyć i podnieść kluczowe kompetencje.  
Program studiów oparty jest na  międzynarodowych wzorcach  i wsparciu Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych.
Ponad 2500 godzin​ nauki, zajęcia praktyczne, staże i moduły obozowe.
Zobaczcie, jak wygląda program studiów.

1 MODUŁ – BIOLOGICZNY

Wiedza z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w prowadzeniu rywalizacji e-sportowej. W obszarze tego modułu nabędziecie wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia, odnowy biologicznej czy higieny wzroku.

Wybrane przedmioty modułu biologicznego:

Anatomia narządu ruchu
Ergonomia
Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego
Odnowa biologiczna i wspomaganie w e-sporcie
Żywienie w sporcie

Higiena narządu wzroku i słuchu

Pierwsza pomoc przedmedyczna
 

2 MODUŁ – RELACJE SPOŁECZNE W ESPORCIE

Jak budować biznes, nawiązywać, budować, utrzymywać relacje i monetyzować sektor sportu i rozrywki online i offline.

Wybrane przedmioty modułu:

Język angielski
Komunikacja zespołowa
Pedagogika
Socjologia sportu

3 MODUŁ –  MENEDŻERSKI W E-SPORCIE

Gdzie i jak dzisiaj biznes łączy się z e-sportem; zarządzanie i organizacja eventów e-sportowych.

Wybrane przedmioty modułu:

Zarządzanie i marketing w e-sporcie *

Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w e-sporcie
Zarządzanie przedsięwzięciami e-sportowymi
Ochrona własności intelektualnej

4 MODUŁ – PSYCHOLOGICZNY

przygotowanie mentalne do rywalizacji sportowej, radzenie sobie ze stresem i nabywanie umiejętności relaksacji i odpoczynku. Wsparcie rozwoju inteligencji, logicznego myślenia i rozwiązań taktycznych wykorzystywanych w rozgrywkach fabularnych i logicznych. 

Wybrane przedmiotu modułu:

Psychologia sportu
Trening uważności i techniki relaksacyjne
Coaching sportowy
Gry logiczne
Gry planszowe

5 MODUŁ – SZKOLENIA SPORTOWEGO

Programowanie procesu treningu sportowego. Jak holistycznie trenować przyszłych e-sportowców?

Wybrane przedmioty modułu:

Teoria i technologia treningu sportowego
Trening percepcyjno-kognitywny
Trening kondycyjny w e-sporcie
Kształcenie psychomotoryczne
Trening koordynacyjny w e-sporcie
Pływanie

6 MODUŁ – PODSTAW E-SPORTU

Wybrane przedmioty modułu:

Interdyscyplinarność sportów elektronicznych
Rywalizacja w e-sporcie
Ekosystem biznesowy w e-sporcie
Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne

7 MODUŁ – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – GRY

Wybrane przedmioty modułu:

Strategiczne gry e-sportowe
Zręcznościowe gry e-sportowe
Sportowe gry e-sportowe
Praktyki zawodowe
  • W ramach tego modułu przewidziano zajęcia warsztatowe z ekspertami z kraju i z zagranicy.
  • Program stażowy u naszych partnerów (z możliwością zatrudnienia).

8 MODUŁ – OBOZOWY

Elementy specjalistycznego szkolenia e-sportowego (e-camp) oraz form outdoor’owych w naturalnych warunkach terenowych (kajakarstwo, wędrówki rowerowe, nordic walking, żeglarstwo).
 

Ponad 300 miejsc w nowoczesnych akademikach na campusie uczelni, obiekty sportowe do dyspozycji studentów!!!

Program studiów oparty na potrzebach rynku, elastyczna organizacja zajęć, wykorzystanie nowoczesnych technologii i szerokie spektrum spojrzenia na zawodników i e-sport w XXI wieku.  
Kadrę akademicką stanowią nauczyciele akademiccy z bogatym doświadczeniem w obszarze sportu, fizjoterapii i zdrowia oraz eksperci z obszaru e-sportu i cyfrowych treści.
W trakcie studiów nabędziecie wiedzę, dzięki której zajdziecie pracę w różnych specjalnościach, które sami wybierzecie – jest ich kilkanaście. Możecie łączyć wiedzę i zainteresowania z różnych dziedzin!

„Ludzkość ciągle idzie do przodu. Przez to muszą rozwijać się także technologie i zmieniać definicje rzeczy, które kiedyś wydawały się być trwałe i niezmienne. Tak jest też ze sportem.

Dzięki nowym możliwościom informatycznym, na arenach krajowych i międzynarodowych, pojawiła się rywalizacja w formie elektronicznej, której rzesze kibiców dają oglądalność większą niż tradycyjne rozgrywki.

Zawodnicy już są  szkoleni, traktowani i opłacani jak wielkie gwiazdy i taka jest przyszłość. Na kierunku e-sport wykorzystujemy  dorobek naukowy i tożsamość naszej sportowej uczelni do kształcenia profesjonalistów, którzy nie będą mieli żadnego problemu z pracą w Polsce i na świecie” – dr Tomasz Sacewicz